Hva er tørre øyne?

Tørre øyne er en vanlig tilstand som rammer 25 % av den voksne befolkningen. Tørre øyne kommer av at øynene enten produserer for lite tårer eller at tårene som produseres er av dårlig kvalitet.

Symptomene på tørre øyne varierer og kjennetegnes ved ubehag i øyet med eller uten synsforstyrrelser. Symptomene kan variere fra dag til dag og fra person til person, og det kan derfor være vanskelig å forstå at symptomene er tegn på tørre øyne.

VANLIGE SYMPTOMER PÅ TØRRE ØYNE

 • Svie
 • Rennende øyne
 • Grusfølelse
 • Vanskelig å åpne øynene om morgenen
 • Lysfølsomhet
 • Røde øyne
 • Uklart syn
 • Redusert bæretid av kontaktlinser
 • Slitne og såre øyne etter langvarig arbeid foran skjerm

Tørre øyne er en folkesykdom som har fått veldig lite oppmerksomhet og mange med tørre øyne går lenge før sykdommen fanges opp. Det er viktig å diagnostisere hvilken type av tørre øyne-sykdom en har, slik at behandlingen kan tilpasses hver enkelt. Mange behøver både øyedråper og rengjøringsprodukter for å lindre sine symptomer. Øyeleger og mange optikere kan hjelpe deg med diagnosen. Du kan selv kjøpe både rengjøringsprodukter og øyedråper uten resept på apotek eller hos optiker.

RISIKOFAKTORER FOR TØRRE ØYNE

 • Økt alder
 • Kjønn – kvinner rammes oftere enn menn
 • Kontaktlinser
 • Kirurgi, f. eks. synskorrigerende laser og stær-operasjoner
 • Visse sykdommer som diabetes og revmatiske sykdommer
 • Legemidler (f.eks. antidepressiva, allergimedisiner, vanndrivende, blodtrykksmedisiner, høydose A-vitamin)
 • Inneklima med lav luftfuktighet og trekk fra ventilasjon
 • Arbeid foran dataskjerm

Test deg selv: Har du tørre øyne?

Gjør øyelege og professor Tor P. Utheims test på 2 min for å se om du har tørre øyne.

Skriv ned bokstavvalgene dine for hvert spørsmål (a-e). Bokstavene har følgende poeng: a = 0, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5. Til slutt summerer du opp hvor mange poeng du har totalt. Resultatet finner du nedenfor.

1

Hvor ofte føler du tørrhet i øynene?

a) Aldri
b) Noen ganger
c) Ofte
d) Konstant
2

Hvor ofte føler du sandfølelse eller kløe?

a) Aldri
b) Noen ganger
c) Ofte
d) Konstant
3

Hvor ofte føler du sårhet eller irritasjon?

a) Aldri
b) Noen ganger
c) Ofte
d) Konstant
4

Hvor ofte opplever du brenning eller tåreflod?

a) Aldri
b) Noen ganger
c) Ofte
d) Konstant
5

Hvor hemmet er du av tørrhet i øynene i dagliglivet?

a) Ubesværet / Ikke plaget
b) Tolerabelt / Ikke ubesværet, men heller ikke ubehagelig
c) Ubehagelig / Irriterende, men påvirker deg ikke i det daglige liv
d) Plagsomt / Irriterende og påvirker deg i det daglige liv
e) Invalidiserende / Ikke i stand til å gjøre daglige oppgaver
6

Hvor hemmet er du av sandfølelse eller kløe?

a) Ubesværet / Ikke plaget
b) Tolerabelt / Ikke ubesværet, men heller ikke ubehagelig
c) Ubehagelig / Irriterende, men påvirker deg ikke i det daglige liv
d) Plagsomt / Irriterende og påvirker deg i det daglige liv
e) Invalidiserende / Ikke i stand til å gjøre daglige oppgaver
7

Hvor hemmet er du av sårhet eller irritasjon?

a) Ubesværet / Ikke plaget
b) Tolerabelt / Ikke ubesværet, men heller ikke ubehagelig
c) Ubehagelig / Irriterende, men påvirker deg ikke i det daglige liv
d) Plagsomt / Irriterende og påvirker deg i det daglige liv
e) Invalidiserende / Ikke i stand til å gjøre daglige oppgaver
8

Hvor hemmet er du av brenning eller tåreflod?

a) Ubesværet / Ikke plaget
b) Tolerabelt / Ikke ubesværet, men heller ikke ubehagelig
c) Ubehagelig / Irriterende, men påvirker deg ikke i det daglige liv
d) Plagsomt / Irriterende og påvirker deg i det daglige liv
e) Invalidiserende / Ikke i stand til å gjøre daglige oppgaver

Resultat

0–10 poeng: Du har ingen symptomer på tørre øyne.

10–25 poeng: Du har milde til middels symptomer på tørre øyne. Vi anbefaler deg å prøve tørre øyne dråper som Thealoz Duo og Thealoz Duo Gel. De finnes på apotek og hos visse optikere. Ved høy poengsum kan det være fornuftig å kontakte øyelege eller optiker.

25–36 poeng: Du har alvorlige symptomer på tørre øyne. Vi anbefaler at du tar kontakt med øyelege for utredning og behandling av tørre øyne. Vi anbefaler at du prøver øyedråper som Thealoz Duo og Thealoz Duo Gel. De kan kjøpes på apotek og hos visse optikere.

Visste du at

Barn og unge som har akne og atopisk eksem kan være plaget med tørre øyne.

Over 50 % av diabetes type 2 pasienter har tørre øyne.

Tørre øyne kan påvirke synet ettersom tørre øyne gir en ujevn optisk brytende overflate.

De som har tørre øyne kan ha vansker med å bruke linser.

Tørr hud og tørre øyne henger ofte sammen.

Mer enn 50 % av grønn stær pasientene får tørre øyne og behøver behandling.

Vær snill mot øynene – bruk øyedråper uten konserveringsmiddel

Konserveringsmiddel i øyedråper kan skade den sensitive øyestrukturen og føre til plager med tørre øyne. Derfor er våre øyedråper Thealoz Duo og Thealoz Duo Gel helt uten konserveringsmiddel.

Det er viktig å unngå konserveringsmiddel i alle typer øyedråper ettersom konserveringsmiddel i seg selv kan gjøre øynene tørre. Det finnes ingen snille konserveringsmiddel. Alle konserveringsmiddel skader den sensitive øyeoverflaten på flere måter ved at de:

 • Bryter opp lipidlaget i tårefilmen som fører til økt fordamping
 • Reduserer tettheten av begerceller som fører til mindre mucin(slim)produksjon
 • Har toksisk effekt på hornhinnens epitelceller
 • Gir ustabil tårefilm