TRETTE

 

GRUSFØLELSE

 

RENNENDE

 
 

SVIE

 

KLØE

 

SÅRE

 
 

UKLART SYN

 

LYSFØLSOMME